Andre opgaver

  • Perronen, Nykøbing F - total makeover af al eksternt informationsmateriale og ny grafisk idetitet. Fundraising.
  • Krokodille Zoo - udvikling og produktion af skriftligt formidlingskoncept samt en række konkrete udstillinger. Planlægning af fremtidige anlæg. Skrivning af masterplan samt bog om sorte kaimaners ankomst til Danmark. Fundraising.
  • Alkoholrådgivningen i Storstrøms Amt, rådgivning vedr. kursusforløb for ansatte om børn i alkoholramte familier
  • Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune - rådgivning i forbindelse med et større borgerinddragelsesprojekt
  • Taglejligheder.dk - beboerundersøgelse samt rådgivning omkring organisation og værdigrundlag