Workshops

 • Det Biovidenskabelige Fakultet, Kbh. - fremtidsværksted om visioner og betingelser for fremtidig forskning
 • Kommunernes Landsforening - ideværksted om fremtiden affaldshåndtering
 • Dansk Magisterforening - Sektorbestyrelsen for honorar- og timelønnede, deltidsansatte og arbejdssøgende - Fremtidsværksted om politiske visioner og intern organisering
 • Aktivitetshuset Midgård, Slagelse - fremtidsværksted om husets fremtidige udvikling
 • Institut for Miljøvurdering - fremtidsværksted om instituttets fremtidige eksistens under Det økonomiske Råd.
 • Orion (servicetilbud til psykisk syge borgere) - temadag om skjult magt for personale og beboere.
 • Boligselskabet Domea - workshop om fremtidens boligadministration
 • Øster Hornum Borger- og Håndværkerforening - workshop om frivillige netværk i Øster Hornum samt portal for byen
 • SOVI - fremtidsværksted om fremtidigt samarbejde ved sammenlægning af afdelinger
 • Storstrøms Amt, Seminar om Kulturregion Storstrøm, 2004
 • Folkeoplysningssekretariatet Københavns Kommune - workshop for kulturelle aktører i København
 • KS Centret, marketingsbureau og grafisk højskole - workshop om visioner og virksomhedsidentitet
 • Statens Institut for Folkesundhed - livskvalitets-projekt i Qasigiannguit, Grønland, planlægning og uddannelse af workshopledere
 • Opstart af Randers Ungdomsråd 2001
 • Demo-crazy-day - demokratisk inddragelse af unge i Randers Syd 2003 - integreret workshop og website
 • Møderække om hverdagsdemokrati på Nørrebro samt website
 • Workshoppen "100 kulturer tænker bedre end én" for Nørrebros beboere samt website
 • Amnesty International - 2002 og 2003: projekt- og organisationsworkshop for Amnesty Youth; 2004 og 2005: workshops med forumteater om menneskerettigheder og de ting vi gør i hverdagen; 2005: workshop med rollespil om våbenkontrol på Nordic Youth Conference.
 • Workshop for et af Rigsrevisionens kontorer
 • Reno-Sam - brancheorganisation for kommunale affaldsselskaber
 • Landsbyskoler og lokaladministration i Tanzania - folkelig deltagelse i forhold til udvikling af den tanzanianske folkeskole
 • Workshop for miljøundervisere i polske folkeskoler
 • Internationale workshops for miljøbevægelser i Østersø-regionen
 • Boligløse unge i Københavnsområdet
 • Projekt Grønt Amt - Storstrøms Amt - workshop for unge på Bogø
 • Dansk Ungdoms Fællesråd - dialogværksted på fællesnordisk seminar