Projekter og kampagner

workshop image 2
jeg har solid erfaring med projektorienterede arbejdsformer. Når du vælger Vision & Praxis som sparringspartner til dit projekt, får du også derfor en partner, der kan gå ind i stort set alle projektets faser - fra ide, indkredsning af problem og formulering af mål over rekruttering og produktion af materialer til afslutning og evaluering.

Projektarbejde er sjovt og dynamisk, men kan også være forvirrende og frustrerende. Har man aldrig prøvet det før, er der mange dybe tallerkner, som skal opfindes - og det er helt unødvendigt. Der er masser af klare principper og gode redskaber der kan hjælpe til at sejle projektet i havn.

Hvad er et projekt?


Et projekt adskiller sig fra den daglige drift eller (trummerum om du vil) ved at den har et starttidspunkt og et sluttidspunkt. Det er ikke altid, man kender sluttidspunktet. Det hænger sammen med den sidste vigtige brik i projektet nemlig målet. Et projekt kan enten være slut, når slutdatoen eller målet er nået.

Undervejs sker det, at forudsætningerne ændrer sig, at ny viden drejer skuden i nye retninger og at uforudset modvind dukker op, og man må tænke projektet ind i en ny kurs.

Projekttyper


Mange projekter er interne udviklingsprojekter, hvor målet måske er at skabe et nyt produkt, løse et problem, forny arbejdsglæden eller skabe effektive arbejdsgange. Deltagerne i disse projekter er kendte og fte aktive medspillere i projektet.

Andre projekter sigter mod at ændre forhold ude i verden, hvor de, man ønsker at påvirke, ikke altid er kendte. Et navn for den slags er kampagner. Målet kan for eksempel være at få "folk" til at tale pænere til hinanden, at få dem til at holde op med at ryge eller bore efter olie i Alaska. Alt efter hvad målet er, kan midlerne være meget forskellige og projekterne er endnu mere uforudsigelige og til tider kaotiske end de interne udviklingsprojekter.

Se også Projektdesign