Fremtidsværksted

Fremtidsværkstedet løber gennem tre faser - bedst over to dage men kan også gennemføres over én dag. Det ideelle antal deltagere er mellem 10 og 20 personer. Hvis der er flere deltagere, er det nødvendigt at lave mere end ét værksted samt at foretage yderligere opfølgning til slut. Fremtidsværkstedet er skabt til at frigøre både kritik og kreativitet, der måske ikke er plads til i dagligdagen. Kritikken og idéerne omsættes til konkrete handlingsplaner. Det egentlige arbejde med at realisere handlingsplanerne starter derfor først, når selve fremtidsværkstedet er slut.

Værkstedsspørgsmål


Ethvert fremtidsværksted har et overordnet spørgsmål, som deltagerne arbejder med at besvare. Udformningen af spørgsmålet foregår i samspil med hele deltagergruppen og skal afspejle den centrale problemstilling, som deltagerne kan blive enige om. Jeg er aktiv "fødselshjælper" i formuleringen af spørgsmålet.

Kritikmedarbejder i skyttegrav
I denne første fase lufter alle deltagerne på skift først deres kritik med fokus på den daglige praksis. Det er ligegyldigt her om kritikken er relevant, retfærdig, lille eller stor. Det eneste vigtige er, at kritikken formuleres kort og præcist.

På baggrund af kritikpunkterne dannes en række arbejdsgrupper, som i reglen forbliver sammen resten af værkstedet og til arbejdsgruppens mål er nået. Som afslutning på denne fase præsenteres diskussionen for resten af deltagerne.

Vision


Visionsfasen er særligt gearet til at bryde med vanetænkning og sætte kreativ tænkning på skinner. Deltagerne præsenterer først på skift, hvad de ville ønske sig, hvis alle løsninger var mulige.

Arbejdsgrupperne forbereder herefter en præsentation af deres favorit-drøm eller visioner. Intet er for skørt - eller omvendt for realistisk, så længe det faktisk er, hvad deltagerne drømmer om.

Planer


Til slut formulerer arbejdsgrupperne realistiske handlingsplaner for, hvad de vil gøre på baggrund af erfaringerne og diskussionerne fra de foregående to faser.

Fremtidsværkstedet afrundes med en præsentation og diskussion af handlingsplaner fra hver af undergrupperne. Deltagerne forpligter sig selv og hinanden til, hvad de helt præcis skal gøre og hvornår, efter fremtidsværkstedet slutter.