Projektdesign

workshop image 4
Målet med projektdesign er, at tømre dit projekt så solidt sammen, at det har størst mulig chance for at blive realiseret.
Projektdesign kan enten afholdes som en selvstændigt workshop eller, det kan helt eller delvist integreres med andre procesværkstøjer efter behov. Projekt designet indeholder fire hovedelementer:

  • afklaring af mål på kort og langt sigt
  • analyse af de vigtigste aktører
  • analyse af organisationens styrker og svagheder
  • detailplanlægning - det egentlige projekt design

Arbejdet tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og daglige praksis.

Undervejs granskes både de interne og eksterne betingelserne for projektet nøje. Kan man f.eks. forvente med- eller modvind udefra, kan man finde økonomiske støttemuligheder, har man deltagere nok til gennemførelsen etc. Kort sagt: projektets muligheder og begrænsninger.

Detailplanlægningen kaster lys over:

  • dels projektets delopgaver - dvs. hvem der gør hvad og hvornår samt, hvordan det skal finansieres og
  • dels delopgavernes indbyrdes prioritering i forhold til målsætningerne og strategien.